ĐÀO TAO, HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyên sơ cấp cứu, tai nạn lao động dành cho người lao động cho chi nhánh Công Ty CP Sữa Việt Nam

Huấn luyên sơ cấp cứu, tai nạn lao động dành cho người lao động cho chi nhánh Công Ty CP Sữa Việt Nam

              Từ ngày 20/ 11 /2022 đến ngày 21/11/ 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương đã tổ chức
Xem chi tiết

Huấn luyên chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh  dành cho người lao động

Huấn luyên chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh  dành cho người lao động

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình huấn luyên
Xem chi tiết

Chương trình Huấn luyên chuyên môn y tế lao động và nhóm V tại Huế

Chương trình Huấn luyên chuyên môn y tế lao động và nhóm V tại Huế

Từ ngày 07/11 đến ngày 12/11 năm 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình huấn luyên
Xem chi tiết

Huấn luyên sơ cứu, cấp cứu dành cho người lao động tại KCN Lương Sơn Hòa Bình

Huấn luyên sơ cứu, cấp cứu dành cho người lao động tại KCN Lương Sơn Hòa Bình

Ngày 17/10/ 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương đã phối hợp cùng Công Ty DOOSUNG TECH VIETNAM VIET NAM tổ chức
Xem chi tiết

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh tại Hà Nội

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh tại Hà Nội

 Từ ngày 3/10/2022 đếng ngày 7/10/2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình huấn luyên
Xem chi tiết

Huấn luyện sơ cấp cứu Công ty HITACHI ENERGY Việt Nam

Huấn luyện sơ cấp cứu Công ty HITACHI ENERGY Việt Nam

               Từ ngày 26/ 8 /2022 đến ngày 30/ 9 / 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương đã phối hợp
Xem chi tiết

Chương trình huấn luyên chuyên môn về y tế lao động tại thành phố Nha Trang

Chương trình huấn luyên chuyên môn về y tế lao động tại thành phố Nha Trang

Ngày 24 tháng 8 năm 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình huấn luyên chuyên môn y tế
Xem chi tiết

HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN Y TẾ LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN Y TẾ LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

       Ngày 18 tháng 8 năm 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương phối hợp cùng với  TỔNG CÔNG TY CỔ
Xem chi tiết

Thông báo mở lớp Huấn luyện chuyên môn Y tế Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo mở lớp Huấn luyện chuyên môn Y tế Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

           Căn cứ Thông tư 29/2021//TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên
Xem chi tiết

Chương trình Huấn luyện  An toàn vệ sinh  dành cho người lao động tại Bắc Ninh

Chương trình Huấn luyện  An toàn vệ sinh  dành cho người lao động tại Bắc Ninh

            Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương phối hợp
Xem chi tiết