Dịch vụ

An toàn vệ sinh lao động, Sơ cấp cứu tại nơi làm việc

An toàn vệ sinh lao động, Sơ cấp cứu tại nơi làm việc

An toàn, vệ sinh lao động đang là một vấn đề mà Chính phủ đang rất quan tâm vì đó là một trong những điều kiện không
Xem chi tiết

Năng lực Khám chữa bệnh định kỳ, khám và phát hiện Bệnh nghề nghiệp

Năng lực Khám chữa bệnh định kỳ, khám và phát hiện Bệnh nghề nghiệp

 Năng lực Khám chữa bệnh định kỳ, khám và phát hiện Bệnh nghề nghiệp: – Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt kế
Xem chi tiết

NĂNG LỰC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA ĐƠN VỊ VỀ KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

       Theo quy hoạch Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương được Bộ Y Tế và Bộ Công Thương giao chỉ
Xem chi tiết

NĂNG LỰC TRONG LĨNH VỰC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP, KHÁM TUYỂN

NĂNG LỰC TRONG LĨNH VỰC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP, KHÁM TUYỂN

 I, Năng lực con người: Trung tâm chúng tôi có đầy đủ nhân lực, vật lực, con người thuộc tất cả các chuyên khoa phục
Xem chi tiết