Hồ sơ năng lực

XÉT NGHIỆM, PHÂN TÍCH NƯỚC

XÉT NGHIỆM, PHÂN TÍCH NƯỚC

1, Kim loại nặng là gì? Tại sao lại xuất hiện trong nước. a, Kim loại nặng là những kim loại có khối lượng riêng lơn
Xem chi tiết

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025: 2017

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025: 2017

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận
Xem chi tiết

MẪU HỒ SƠ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG  39/2016/NĐ-CP

MẪU HỒ SƠ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 39/2016/NĐ-CP

PHỤ LỤC I MẪU HỒ SƠ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ CÓ HẠI, PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Kèm
Xem chi tiết

CHỨNG CHỈ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

CHỨNG CHỈ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

            Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động, sản xuất có hại của nghề nghiệp tác động
Xem chi tiết

NĂNG LỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

NĂNG LỰC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày 15 tháng 5 năm 2016 , Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số 44/2016/NĐ-CP quy định
Xem chi tiết

NĂNG LỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

NĂNG LỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

 Quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu
Xem chi tiết