Huấn luyện ATLĐ tại Công ty Doosung tech Việt Nam

25-05-2020 435 Views
Chương trình huấn luyện sơ cấp cứu dành cho cán bộ, công nhân viên khối văn phòng, công nhân ở  Công ty Doosung tech Việt Nam , phân xưởng , xí nghiệp dịch vụ, tổ đội sản xuất Công ty Doosung tech Việt Nam năm 2020.

Ngày 18 thàng 5 năm 2020 chương trình Huấn luyện sơ cấp cứu dành cho Cán bộ, công nhân Công ty Doosung tech Việt Nam tại Khu CN Lương Sơn Hòa Bình đã được triển khai tại Công ty. 

Chương trình bao gồm các nội dung sau:

  • Đại cương về sơ cấp cứu
  • Quy định chung của luật pháp
  • Mục đích của khóa học
  • Tổ chức thực hiện cấp cứu ( gồm cấp cứu điện giật, cầm máy tạm thời, kỹ thuật băng vết thương, sơ cứu bỏng cố định xương gãy, cấp cứu ngộ độc, say nắng,…) và còn rất nhiều nội dung khác.
  • Thực hành huấn luyện.
  • Kiểm tra cuối buổi học

Chương trình huấn luyện sơ cấp cứu nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của nhằm nâng cao nhận thức cho Cán bộ, công nhân viên của. Nhằm rèn luyện cho người lao động các kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết. Nắm được các thao tác cấp cứu và trợ giúp, chăm sóc ban đầu đối với người bị tai nạn ngay tại nơi làm việc trước khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế , nhằm hạn chế tối đa các thương tổn, giảm thiểu các trường hợp tử vong và tạo điều kiện cho các nạn nhân mau hồi phục

Sau buổi học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình huấn luyện sơ cấp cứu.

                                                                                    Hình ảnh ép tim của học viên

               Hô hấp nhân tạo bằng  mẫu ma nơ canh bằng silicon nhằm đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho khóa huấn luyện

Tin Liên Quan