Khám sức khỏe định kỳ, khám tuyển sinh

Khám Sức Khỏe tại Công ty CP Ngân Sơn

Khám Sức Khỏe tại Công ty CP Ngân Sơn

 Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Ngân Sơn, sáng ngày 11 tháng 09 năm 2020 Trung tâm Y tế – Môi trường
Xem chi tiết

Nguyên nhân gây ra các Bệnh nghề nghiệp cần chú ý

Nguyên nhân gây ra các Bệnh nghề nghiệp cần chú ý

Sức khỏe người lao động và môi trường lao động có mối quan hệ mất thiết với nhau. Nếu môi trường lao động tốt quan
Xem chi tiết

NĂNG LỰC TRONG LĨNH VỰC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP, KHÁM TUYỂN

NĂNG LỰC TRONG LĨNH VỰC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ KHÁM PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP, KHÁM TUYỂN

  Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp: I, Khám Bệnh Nghề nghiệp: Sức khỏe Nghề nghiệp
Xem chi tiết