MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Nước sạch trong sản xuất và sinh hoạt

Nước sạch trong sản xuất và sinh hoạt

         Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa và thay đổi cơ cấu sử dụng đất
Xem chi tiết

Quan Trắc Môi Trường Công Ty CP Cát Lợi

Quan Trắc Môi Trường Công Ty CP Cát Lợi

            Ngày 20 tháng 3 năm 2023 Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương đã tổ chức Quan trắc môi trường
Xem chi tiết

Quan Trắc môi trường

Quan Trắc môi trường

Quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin số liệu quan
Xem chi tiết

Vi khí hậu trong sản xuất lao động

Vi khí hậu trong sản xuất lao động

Vi khí hậu là một trạng thái lý học của không khí trong một khu vực tương đối nhỏ. Qua tìm hiểu, khí hậu trong khu vực
Xem chi tiết

Điện từ trường trong sản xuất lao động

Điện từ trường trong sản xuất lao động

1 Khái Niệm: Điện từ trường (Electromagnetic): là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện,
Xem chi tiết

Bụi trong môi trường sản xuất lao động

Bụi trong môi trường sản xuất lao động

1, Khái niệm: Bụi là tên chung cho các hạt chất rắn có đường kính nhỏ cỡ vài micrômét đến nửa milimét, tự lắng
Xem chi tiết

Tiếng ồn trong sản xuất

Tiếng ồn trong sản xuất

1, Khái niệm Tiếng ồn: Ô nhiễm tiếng ồn (Tiếng Anh: Noise pollution hoặc noise disturbance) là tiếng ồn trong môi trường vượt
Xem chi tiết

Tìm hiểu về Ecgônômi vị trí lao động

Tìm hiểu về Ecgônômi vị trí lao động

           Trong lao động, Ecgônômi là lĩnh vực kiến thức, nghiên cứu tổng hợp hoạt động lao động của con người
Xem chi tiết