NĂNG LỰC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA ĐƠN VỊ VỀ KHÁM BẢO HIỂM Y TẾ

22-03-2018 428 Views

       Theo quy hoạch Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương được Bộ Y Tế và Bộ Công Thương giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh. Hàng năm Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương (số liệu hiện tại):

 

TT Nội dung Tên   Số giường
I Giường bệnh Giường 0
1 Nhà nước cấp kinh phí Giường 0
2 Đơn vị tự túc kinh phí Giường 0
II Giường PHCN Giường 250
1 Nhà nước cấp kinh phí Giường 150
2 Đơn vị tự túc kinh phí Giường 100
III Giường Phòng khám Giường 240
1 Nhà nước cấp kinh phí Giường 120
2 Đơn vị tự túc kinh phí Giường 120

      – Trung tâm có 02 Phòng khám đa khoa và 240 giường lưu trú ( gồm 120 giường Nhà nước cấp kinh phí và 120 giường tự trang trải do kinh phí của Trung tâm) như sau:

      + PK I tại  địa chỉ 99 Văn Cao: có 60 giường bệnh do Nhà nước cấp kinh phí và 60 giường tự trang trải.

       + PK II tại địa chỉ Long Bình Tân –  Biên Hòa –  Đồng Nai: có 60 giường bệnh Nhà nước cấp kinh phí và 60 giường tư trang trải.

       – Hiện nay 02 Phòng khám đang quản lý 23.000 thẻ bảo hiểm y tế (Phòng khám 99 Văn Cao quản lý 6.000 thẻ và Phòng khám Biên Hòa quản lý 17.000 thẻ)

       – Hàng năm 02 phòng khám trên tiếp nhận trên 20.000 lượt bệnh nhân, ngoài ra còn tuyển khám dịch vụ theo yêu cầu trên dưới 5.000 lượt bệnh nhân:

       – Trung tâm còn có 02 cơ sở điều dưỡng PHCN và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động

        – Trung tâm điều dưỡng – PHCN Sầm sơn tại Thanh Hóa gồm: 150 giường bệnh( gồm 100 giường được nhà nước cấp kinh phí và 50 giường tự trang trải)

        +Viện điều dưỡng Vũng Tàu tại Thùy Vân – Vũng tàu: 100 giường (gồm 50 giường do Nhà nước cấp kinh phí và 50 giường tự trang trải).

         – Căn cứ vào Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 20/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia bảo vệ chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2030.

         – Dự báo nhu cầu định hướng phát triển trong lĩnh vực hoạt động Y tế của Ngành công thương từ năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 như sau:

          +  Giường bệnh viện: 300 giường (02 cơ sở)

          +  Giường Điều dưỡng PHCN: 300 giường

          + Giường phòng khám: 250 giường

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm y tế – Môi trường lao động công thương

Đc: 99 Văn cao, p Liễu giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

 Bác sĩ: Trần Hồng Nhật;

Phó Trưởng Khoa PKBĐK

sdt: 090.613.4568

Tin Liên Quan