Năng lực Khám chữa bệnh định kỳ, khám và phát hiện Bệnh nghề nghiệp

 Năng lực Khám chữa bệnh định kỳ, khám và phát hiện Bệnh nghề nghiệp:

– Xây dng và trình B trưởng phê duyt kế hoch dài hn và hàng năm v công tác v sinh lao đng, phòng chng dch bnh và t chc trin khai thc hin kế hoch sau khi được phê duyt.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, khám tuyển sinh, khám sức khỏe đầu vào cho các đơn vị trong và ngoài ngành.

 T chc Điu dưỡng – Phc hi chc năng, điu tr Bnh ngh nghip cho CBCNV trong và ngoài ngành.

– Triển khai khám sức khỏe danh cho Bảo Hiểm Y Tế và khám chữa bệnh dịch vụ cho người dân.

Quan đim phc v:

 – Luôn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu

 – Luôn hết mình và tư vấn, phục vụ người bệnh giúp cho bệnh nhân có những quyết định một cách đúng nhất.

 – Luôn cung cấp cho bệnh nhân những dịch vụ Y tế tốt nhất với giá cạnh tranh nhất và kèm theo những dịch vụ hoàn hảo nhất.

 – Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, chia sẻ  tâm tư nguyện vọng của người bệnh mang đến những giá trị cốt lõi cho bệnh nhân.

 – Quan điểm phục vụ của Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương luôn đổi mới.

Một số hình ảnh hoạt động KCB:

Dịch vụ: siêu âm, chuẩn đoán hình ảnh

 

Dịch vụ: lấy mẫu máu xét nghiệm

 

Dịch vụ: Chụp X -quang, Chụp CT

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan