PHÒNG THÍ NGHIỆM VILAS ISO/IEC 17025:2017

XÉT NGHIỆM, PHÂN TÍCH NƯỚC

XÉT NGHIỆM, PHÂN TÍCH NƯỚC

1, Kim loại nặng là gì? Tại sao lại xuất hiện trong nước. a, Kim loại nặng là những kim loại có khối lượng riêng lơn
Xem chi tiết

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025: 2017

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN ISO/IEC 17025: 2017

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận
Xem chi tiết

Giới thiệu về phòng thí nghiệm Vilas ISO/IEC 17025:2017

Giới thiệu về phòng thí nghiệm Vilas ISO/IEC 17025:2017

Chúng ta thường nghe nói phòng thử nghiệm nào đó đạt được công nhận VILAS, vậy VILAS là gì? phòng thí nghiệm nào cần
Xem chi tiết