Quan trắc môi trường

       Năng lực làm việc, con người:

Danh sách các cán bộ viên chức có đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường trong biên chế chính thức Trung tâm:

TT Họ và Tên Chức danh Chứng nhận tập huấn giám sát MTLĐ, VSLĐ, BNN
       
1 Nguyễn Xuân Thủy Bác sĩ CK I Số 241-1/2017/QĐ-YHDP
2 Huỳnh Thị Thu Hương  Cử Nhân Hóa Số 241-3/2017/QĐ-YHDP
3 Trần Đức Giang Thạc sĩ Môi Trường Số 241-4/2017/QĐ-YHDP
4 Nguyễn Xuân Huy Bác sĩ Y Học dự phòng Số 241-6/2017/QĐ-YHDP
5 Lê Thanh Huyền Thạc sĩ Bác sĩ Số 241-7/2017/QĐ-YHDP
6 Trần Ngọc Bảy Cử nhân Môi trường Số 241-8/2017/QĐ-YHDP
7 Kiều Thế Hanh Cử nhân Y tế công cộng Số 241-5/2017/QĐ-YHDP
8 Ninh Thùy Dương Cử nhân Số 241-9/2017/QĐ-YHDP
       
       

*  Cán  bộ chính:

TT Họ và tên Trình độ Chuyên ngành  Chứng nhận tập huấn quản lý vệ sinh lao động
     1.  Nguyễn Xuân Thủy Bác sĩ   CK I Y học dự phòng Số 241-1/2017/QĐ-YHDP
     2.  Huỳnh Thị Thu Hương Cử nhân Hóa phân tích  Số 241-3/2017/QĐ-YHDP

2.2.  Năng lực công việc, cở sở vật chất thực hiện kiểm tra quan trắc môi trường:

Chúng tôi có dich vụ quan trắc môi trường lao động và tư vấn lập hồ sơ vệ sinh lao động cho hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Dịch vụ Quan trắc môi trường lao động do Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất nhằm khắc phục và cải thiện môi trường làm việc cho đơn vị.

Chúng tôi luôn hướng tới một môi trường an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện làm việc tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng sản xuất mang lại hiệu quả an toàn cho người lao động trong các doanh Nghiệp.

Dịch vụ Quan trắc môi trường cuả Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương rất đa dạng:

–  Phòng hành chính tiếp nhận và xử lý

–  Phòng xét nghiệm vi sinh

– Đánh giá, đo các yếu tố Vật lý ( tốc độ gió, ánh sáng, tiếng ồn, điện từ trường …)

– Các yếu tố hóa học, bụi, …

– Đánh giá tâm sinh lý và ecgonomi tư thế – vị trí lao động

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương

(Đ/c: số 99 đường Văn cao – P.Liễu Giai – Q. Ba Đình – Hà nội)

  • Ông Nguyễn Xuân Thủy – Trưởng Khoa Môi Trường

         SĐT: 091 365 4255

  • Bà Huỳnh Thu Hương – Phó Trưởng Khoa Môi Trường

          SĐT: 091 200 3007

  • Ông Trần Đức Giang – Chuyên viên

          SĐT: 091 658 7136