Quan trắc MTLĐ Công ty Điện lực Thái Nguyên

12-06-2020 458 Views

 Ngày 9 tháng 6 năm 2020 Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương đã phối hợp cùng Công ty Điện lực Thái nguyên tiến hành triển khai hoạt động quan trắc môi trường lao động tại 9 Điện lực, các trạm biến áp, lắp đặt đánh giá các yếu tố nguy cơ môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động đồng thời đánh giá yếu tố tâm sinh lý lao động ecgonomi. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty, Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương đã tiến hành khảo sát, đo đạc tiến hành nhanh chóng và đúng quy định.

  PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  Sau 3 ngày làm việc Trung tâm đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu, đo đạc điện từ trường, bụi, ánh sáng các yếu tố làm ảnh hưởng đến môi trường người lao động.

 Kết quả đo đạc, đánh giá môi trường lao động một cách tổng thể như trên là cơ sở tin cậy giúp cho công ty phát hiện ra các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động từ đó có các giải pháp tối ưu để khắc phục và cải thiện môi trường làm việc, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả sản xuất. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

  • Bà Huỳnh Thu Hương – Phó Trưởng Khoa Môi Trường

          SĐT: 091 200 3007

  • Ông Trần Đức Giang – THs Môi trường

          SĐT: 091 658 7136

 

Tin Liên Quan