Thông báo mở lớp Huấn luyện chuyên môn Y tế Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

11-08-2022 42 Views

           Căn cứ Thông tư 29/2021//TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn y tế lao động.

           Căn cứ Công văn số 598/MT-LĐ của Cục quản lý môi trường – Bộ Y tế ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về Y tế lao động. 

           Căn cứ giấy chứng nhận số 11/2021/GCN ngày 19/02/2021 của Cục trưởng cục An toàn vệ sinh lao động về việc đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;

           Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương thông báo tới Qúy Công ty Chương trình Huấn luyện Chuyên môn Y tế lao động, An toàn vệ sinh lao động nhóm V-( Người làm công tác y tế) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP như sau:

  1. Nội dung huấn luyện:Huấn luyện cấp Giấy Chuyên môn Y tế lao động
  2. Học phí huấn luyện lần đầu:3.000.000 đồng/học viên ( Phí trên chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên)
  3. Thời gian:từ ngày 18 tháng 8 năm 2022
  4. Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  5. Kết thúc khóa huấn luyện:

Học viên được kiểm tra sát hạch; Nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về Y tế lao động có thời hạn 05 năm. 

Trân trọng kính mời ./.

                Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương

Số 99 Văn cao, Phường Liễu giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

                   Địa chỉ đăng ký: Phòng 604 tầng 6 

               Ths. Bs Lê Thanh Huyền     SĐT: 0985739899 

 

Tin Liên Quan