THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2018

Trung tâm y tế –  môi trường lao động công thương tuyển dụng viên chức năm 2018

Mọi chi tiết xem thông tin dưới đây:

http://vieclam.laodong.com.vn/tin-tuc-viec-lam/ke-hoach-tuyen-dung-vien-chuc-vao-lam-viec-tai-trung-tam-y-te-moi-truong-lao-dong-cong-thuong-6-thang-cuoi-nam-2018-695634.bld

Tin Liên Quan