TIN TỨC CẬP NHẬT

Nước sạch trong sản xuất và sinh hoạt

Nước sạch trong sản xuất và sinh hoạt

         Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa và thay đổi cơ cấu sử dụng đất
Xem chi tiết

Quan Trắc Môi Trường Công Ty CP Cát Lợi

Quan Trắc Môi Trường Công Ty CP Cát Lợi

            Ngày 20 tháng 3 năm 2023 Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương đã tổ chức Quan trắc môi trường
Xem chi tiết

Chào mừng 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2023

Chào mừng 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2023

Sáng 27/2/2013 tại trụ sở Trung Tâm Y tế – Môi Trường Lao Động Công Thương đã tổ chức lễ mít tinh nhân kỷ niệm
Xem chi tiết

Huấn luyên chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh lao động nhóm V tại Hà Nội

Huấn luyên chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh lao động nhóm V tại Hà Nội

Ngày 6/03/2023 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình huấn luyên chuyên môn y tế lao động,
Xem chi tiết

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động, An toàn vệ sinh lao động tháng 02 – 2023

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động, An toàn vệ sinh lao động tháng 02 – 2023

 Ngày 01- 02 – 2023 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình Huấn luyện Chuyên môn về
Xem chi tiết

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động tại Thái Nguyên

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động tại Thái Nguyên

              Từ ngày 12/12/2022 đếng ngày 16/12/2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương
Xem chi tiết