TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI

18-08-2020 338 Views
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI
STT Tên báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1 Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương 6 tháng năm 2020 07/08/2020 http://trungtamytemtldct.com/tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-6-thang-nam-2020/
2 Quyết định số 288/QĐ-TTYT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương năm 2020 2020 288/QĐ-TTYT 07/08/2020 http://trungtamytemtldct.com/du-toan-ngan-sach-nam-2020/

 

Tin Liên Quan