Huấn luyện  An toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Hitachi Energy Việt Nam

Ngày 14 tháng 9 năm 2023 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình Huấn luyện  An toàn vệ sinh lao động; Sơ cấp cứu  dành cho cán bộ, nhân viên Công ty TNHH HItachi Energy Việt Nam

     Chương trình bao gồm các nội dung sau:

 • Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động
 • Quản lý yếu tố có hại tại cơ sở sản xuất và kinh doanh, quan trắc môi trường lao động.
 • Bệnh Nghề Nghiệp và liên quan đến Bệnh Nghề Nghiệp.
 • Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.
 • Thực hành Sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc.
 • Phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc.
 • An toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại nơi làm việc.
 • Truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh Nghề Nghiệp tại cơ sở lao động.
 • Quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động.
 • Thảo luận Nhóm.
 • Kiểm tra sát hạch.

                Một số hình ảnh buổi huấn luyện:

                  Chương trình huấn luyện cho người lao động các kỹ năng  về vệ sinh an toàn lao động, sơ cấp cứu cần thiết. Hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khuyến khích các tổ chức xây dựng, công bố hoặc sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, hiện đại về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động.

                Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; xây dựng cơ chế đóng, hưởng linh hoạt nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro cho người lao động. Ngoài ra buổi tập huấn giúp các học viên hiểu được mục đích ý nghĩa của công tác an toàn lao động. Công tác an toàn lao động và bảo hộ lao động là đảm bảo cho người lao động không bị đau ốm, bệnh tật , tai nạn do các yếu tố nguy hiểm có hại trong lao động sản xuất thông qua hệ thống chính sách pháp luật. Ngoài ra còn truyền đạt về chế độ với những người lao động bị tai nạn lao động và tai nạn nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng hiện vật trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đối với người lao động …

                Sau buổi học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình huấn luyện và nhận chứng chỉ nếu đạt đủ điều kiện cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *