Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Y tế và An toàn vệ sinh lao động ngành công thương năm 2023

Từ ngày 25 – 27/10/2023, Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Y tế và An toàn vệ sinh lao động năm 2023 cho các cán bộ y tế và cán bộ an toàn lao động của các đơn vị trong ngành Công Thương  tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.

Dự buổi khai mạc hội nghị tập huấn có đồng chí Phạm Xuân Thành- Phó trưởng phòng quản lý sức khỏe lao động- Cục quản lý môi trường – Bộ Y. Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương. Các đại biểu, học viên là các cán bộ phụ trách công tác Y tế, ATVSLĐ của các Tập đoàn; Tổng công ty; Công ty Điện lực, hóa chất, luyện kim, thuốc lá,…các Trường trong ngành Công thương.

các đại biểu dự khai mạc hội nghị tập huấn

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Y tế và An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với mục đích cập nhật, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực Y tế lao động phục vụ thiết thực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Ông Nguyễn Hoàng Khoa Phó Giám Đốc Trung tâm phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thành- Phó trưởng phòng quản lý sức khỏe lao động- Cục quản lý môi trường – Bộ Y hướng dẫn tổ chức thực hiện một số văn bản pháp luật liên quan đến quản lý y tế lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác chuyên môn về y tế lao động, an toàn vệ sinh lao động. Khắc phục một số tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác quản lý y tế lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp cập nhật và cập nhật bổ sung các văn bản mới cho công tác an toàn vệ sinh lao động như: Thông tư 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021; Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021; Thông tư 02/2023/TT-BYT ngày 09/2/2023; Thông tư 09/2023/TT-BYT ngày 05/5/2023; Dự thảo luật khám chữa bệnh năm 2023; Hướng dẫn kiểm tra đánh giá an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

đồng chí Phạm Xuân Thành- Phó trưởng phòng quản lý sức khỏe lao động- Cục quản lý môi trường

Thông qua Hội nghị tập huấn các cán bộ y tế, cán bộ an toàn lao động tham dự được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về chính sách, pháp luật trong lĩnh vục y tế; đồng thời nâng cao ý thức của người lao động trong việc thực hiện biện pháp an toàn lao động khi làm việc, nhằm ngăn ngừa tai nạn lai động, bệnh nghề nghiệp, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành Công thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *