GIỚI THIỆU VỀ VILAS

Chúng ta thường nghe nói phòng thử nghiệm nào đó đạt được công nhận VILAS, vậy VILAS là gì? phòng thí nghiệm nào cần công nhận của VILAS? Tại sao phải cần công nhận VILAS? …

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA – Bureau of Accreditation Vietnam, BoA là thành viên MRA của các tổ chức công nhận khu vực và Quốc tế APLAC, ILAC, tham gia các hoạt động trong các tổ chức ILAC, APLAC và PAC).

Chức năng của VILAS là:

 Tiến hành công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn. Cơ cấu tổ chức và các hoạt động của VILAS phải tuân theo (phù hợp) yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17011:2004.

 Đánh giá công nhận năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo chuẩn mực là tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, đồng thời đánh giá theo yêu cầu bổ sung cụ thể cho từng  lĩnh vực cụ thể.

 Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MRA với các tổ chức:

+ Tổ chức Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC)

+ Tổ chức hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC)

VILAS được chính thức thành lập theo quyết định 1962/QĐ-TCCBKH do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ký ngày 10/4/1995. Đến nay, VILAS đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần thống nhất hoạt động công nhận trong cả nước góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng tiếp cận và phổ biến chuẩn ISO/IEC 17025:2005, qua đó nâng cao năng lực của rất nhiều phòng thí nghiệm tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt dễ dàng hơn, thúc đẩy sự phát triển chung của kinh tế Việt Nam.

Hiện nay, VILAS công nhận trên các lĩnh vực sau:

 • Hoá
 • Sinh
 • Dược phẩm
 • Điện – Điện tử
 • Vật liệu xây dựng
 • Không phá huỷ
 • Đo lường hiệu chuẩn
 • An toàn sinh học.

Trên thực tế không có chuẩn VILAS vì VILAS không có chức năng đưa ra tiêu chuẩn, do nhiều phòng thí nghiệm đã được VILAS công nhận phù hợp chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nên nhiều người thường hay gọi là chuẩn VILAS.

VILAS sử dụng chuẩn quốc tể để tiến hành đánh giá công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn. Trước năm 1999, VILAS sử dụng hướng dẫn ISO/IEC Guide 25 và EN 45001 để làm chuẩn mực đánh giá. Ngày 15/12/1999, khi ISO ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999, VILAS sử dụng chuẩn ISO/IEC 17025 là chuẩn để tiến hành đánh giá công nhận năng lực của các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn. Đến nay, chuẩn ISO/IEC 17025 đã có phiên bản là ISO/IEC 17025:2017, chuẩn này cũng được tất cả các tổ chức/chương trình công nhận của các nước và quốc tế sử dụng để tiến hành đánh giá công nhận năng lực phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn (gọi chung là phòng thí nghiệm). Vì Vậy, nếu ai đó nói về chuẩn VILAS chính là đang nói về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu ( hệ thống và kỹ thuật) qua đó phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn sử dụng để chứng minh năng lực kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị ổn định về kỹ thuật và có độ tin cậy cao.
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 sử dụng để các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phát triển hệ thóng quản lý chất lượng, hoạt động hành chính và kỹ thuật. Phòng thử nghiệm, khách hàng, cơ quan quản lý và các cơ quan công nhân cũng có thể sử dụng nó xác nhận hoặc thừa nhận năng lực các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn.
 • Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn và các tổ chức nhằm hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc nhất thống hóa các thủ tục và chuẩn mực.
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được ra đời chính là tiền đề cho việc thừa nhận lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi quốc gia.

(trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *