Quan Trắc Môi Trường Công Ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

Tháng 6 năm 2022 Trung tâm y tế – Môi trường lao động Công thương đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng tiến hành triển khai hoạt động quan trắc môi trường lao động tại các nhà máy, phân xưởng đánh giá các yếu tố nguy cơ môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động đồng thời đánh giá yếu tố tâm sinh lý lao động ecgonomi. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty, Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương đã tiến hành khảo sát, đo đạc tiến hành nhanh chóng và đúng quy định

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng chuyên sản xuất các loại săm lốp: máy bay, ô tô, xe đặc chủng, xe máy, xe đạp và các sản phẩm cao su kỹ thuật.

 Trong một tuần làm việc tại các cơ sở tại nhà máy sản xuất cao su Hà Nội, nhà máy sản xuất cao su Thái Bình, nhà máy sản xuất pin Xuân Hòa. Trung tâm đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu, đo đạc các yếu tố làm ảnh hưởng đến môi trường người lao động.

 Kết quả đo đạc, đánh giá môi trường lao động một cách tổng thể như trên là cơ sở tin cậy giúp cho công ty phát hiện ra các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động từ đó có các giải pháp tối ưu để khắc phục và cải thiện môi trường làm việc, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả sản xuất.

Kiểm tra chất lượng môi trường. Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường . . . Đồng thời tiến hành xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm dự phòng sự cố, đề xuất các phương án dự phòng xử lý các tác động ảnh hưởng đến môi trường lao động xung quanh cho người lao động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *