Quan trắc môi trường Công ty Điện lực Hưng Yên

     Tháng 6 năm 2023 Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương đã tiến hành triển khai hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Công ty Điện Lực Thái Nguyên bao gồm các điện lực chi nhánh, các trạm biến áp, lắp đặt đánh giá các yếu tố nguy cơ môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động đồng thời đánh giá yếu tố tâm sinh lý lao động ecgonomi. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty, Trung tâm y tế – môi trường lao động công thương đã tiến hành khảo sát, đo đạc tiến hành nhanh chóng và đúng quy định

Công ty Điện lực Hưng Yên ( tiền thân là Điện lực Hưng Yên ) được thành lập ngày 14/03/1997, trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hải Dương và mà một trong 27 Điện lực thành viên của Công ty Điện lực I (nay là Tổng công ty Điện lực Miền Bắc. Công ty có nhiệm vụ phát huy mọi nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt nhân dân.

  Sau nhiều ngày làm việc Trung tâm đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu, đo đạc các yếu tố làm ảnh hưởng đến môi trường người lao động.

 Kết quả đo đạc, đánh giá môi trường lao động một cách tổng thể như trên là cơ sở tin cậy giúp cho công ty phát hiện ra các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động từ đó có các giải pháp tối ưu để khắc phục và cải thiện môi trường làm việc, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả sản xuất.

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *