Trung tâm Y tế – Môi trường lao động công thương là một đơn vị sự nghiệp Y tế ngành công thương được thành lập theo quyết định số 523/QĐ-TCCB ngày 29/12/1995 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp( nay là Bộ Công Thương) – Tên giao dịch Tiếng anh: CENTRE OCCUPPATIONAL HEALTH AND ENVIRONMENT, MOIT Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương là cơ quan tham mưu giúp Bộ Công Thương quản lý Y tế trong toàn ngành công thương. Trung tâm có các nhiệm vụ sau: – Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. – Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện
Xem chi tiết

TIN TỨC CẬP NHẬT

Huấn luyên sơ cấp cứu, tai nạn lao động dành cho người lao động cho chi nhánh Công Ty CP Sữa Việt Nam

Huấn luyên sơ cấp cứu, tai nạn lao động dành cho người lao động cho chi nhánh Công Ty CP Sữa Việt Nam

              Từ ngày 20/ 11 /2022 đến ngày 21/11/ 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương
Xem chi tiết

Huấn luyên chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh  dành cho người lao động

Huấn luyên chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh  dành cho người lao động

Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương
Xem chi tiết

Chương trình Huấn luyên chuyên môn y tế lao động và nhóm V tại Huế

Chương trình Huấn luyên chuyên môn y tế lao động và nhóm V tại Huế

Từ ngày 07/11 đến ngày 12/11 năm 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương
Xem chi tiết

Huấn luyên sơ cứu, cấp cứu dành cho người lao động tại KCN Lương Sơn Hòa Bình

Huấn luyên sơ cứu, cấp cứu dành cho người lao động tại KCN Lương Sơn Hòa Bình

Ngày 17/10/ 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương đã phối hợp cùng Công Ty DOOSUNG TECH VIETNAM
Xem chi tiết

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh tại Hà Nội

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động, an toàn vệ sinh tại Hà Nội

 Từ ngày 3/10/2022 đếng ngày 7/10/2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương
Xem chi tiết

Huấn luyện sơ cấp cứu Công ty HITACHI ENERGY Việt Nam

Huấn luyện sơ cấp cứu Công ty HITACHI ENERGY Việt Nam

               Từ ngày 26/ 8 /2022 đến ngày 30/ 9 / 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương
Xem chi tiết

Chương trình huấn luyên chuyên môn về y tế lao động tại thành phố Nha Trang

Chương trình huấn luyên chuyên môn về y tế lao động tại thành phố Nha Trang

Ngày 24 tháng 8 năm 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương tổ chức chương trình huấn luyên
Xem chi tiết

HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN Y TẾ LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN Y TẾ LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

       Ngày 18 tháng 8 năm 2022 Trung Tâm Y tế – Môi trường lao động công thương phối hợp cùng với  TỔNG
Xem chi tiết

Quan Trắc môi trường

Quan Trắc môi trường

Quan trắc là việc theo dõi có hệ thống các thành phần môi trường, kiểm soát chất lượng, cung cấp thông
Xem chi tiết

Thông báo mở lớp Huấn luyện chuyên môn Y tế Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo mở lớp Huấn luyện chuyên môn Y tế Lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

           Căn cứ Thông tư 29/2021//TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt động
Xem chi tiết